Čištění ÚT

Čistenie Ústredných Kúrení
Znížte spotrebu paliva a šetrite peniaze za účty.

Spoločnosť MAROX Vám prináša dalšiu službu v oblasti efektívneho vykurovania,
služba preplachovanie zahŕna kompletné mechanicko - chemické vyčistenie a následne ošetrenie systému UK vyškoleným personálom.

preplachovanie MKIII preplachovanie adapterpreplachovanie powerflushing filter

Prečo preplachovanie (čistenie) ?
Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
Predĺži životnosť kotla
Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
Zníži spotrebu paliva a tým aj náklady na vykurovanie
Pri inštalácii nového kotla k existujúcemu systému
ústredného kúrenia sa odporúča odstránenie nečistôt
cirkulačným systémom, v opačnom prípade sa môžu tieto nečistoty
naakumulovať, čo by mohlo viesť k zastaveniu systému.

Aj v nových systémoch sú prítomné zvyšky fluxu a pájky, ktoré je potrebné odstrániť na ochranu kotla. Tlakové preplachovanie je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako to spraviť. Kotol, bojler a radiátory sú čistené individuálne, aby sa zabezpečilo, že všetky kaly a nečistoty sa odstránia. Takto sa predíde problémom v budúcnosti.

Kedy potrebujem preplachovanie?


Plytvanie palivom,
Bez správnej úpravy vody sa v kotly usadzujú nečistoty a vytvára sa korózia.
To napomáha usadzovaniu vodného kameňa a plytvaniu viac než 30 % paliva,
ktoré je spotrebované v systéme.

Hlučnosť kotla
V nechránenom kotly sa usádzajú nečistoty a vodný kameň, čo spôsobuje hlučnosť kotla.

Studené miesta
Známe studené miesta na radiátoroch indikujú zhluk čiernych kalov, ktorý
obmedzuje prietok a znižuje tepelný výkon


Časté odvzdušnenie
Ak je vrch radiátora počas prevádzky studený, dôvodom je obvykle vzduch alebo vodík.
Tento vodíkový plyn sa vytvára ako vedľajší produkt elektrolytickej korózie. Treba byť opatrný,
pretože tento plyn je horľavý.

 

Zlyhanie čerpadla
Abrazívne a magnetické vlastnosti čiernych oxid. kalov zvyšuje opotrebenie ložísk čerpadiel a
to môže viesť až k zlyhaniu čerpadla.